www.fundacjawspieraniakurpi.pl

Jesteśmy pasjonatami kultury kurpiowskiej!

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy pasjonatami kultury kurpiowskiej, a jednocześnie zbudowaliśmy własne doświadczenie w organizacji i partnerstwie w zakresie branży rozrywkowej, rekreacyjnej i turystyce.

Naszym celem jest propagowanie dziedzictwa kulturowego obszaru kurpiowszczyzny w nowoczesnym wydaniu. Zależy nam na aktywizacji lokalnej społeczności, wspieraniu małych inicjatyw oraz rozwoju terenów wiejskich. Chcemy zmieniać nasze otoczenie, wzbogacać o ciekawe formy spędzania wolnego czasu, propagować sportowy tryb życia, zapobiegać wykluczeniu oraz wspierać osoby potrzebujące pomocy.

Za naszą misją i celami stoi doświadczenie, chęć nawiązania współpracy w wielu dziedzinach oraz motywacja do działania samodzielnie i partnerstwie. Razem możemy więcej, lepiej i pełniej, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę, ciekawe inicjatywy i projekty.

Katarzyna Ertner – Saczuk

Paweł Berent

Arkadiusz Lewandowski